گیجگاه
راه بروبا همون پاهای خسته با همون قلب شکسته اه لعنتی راه برو
                                                                 
پنج‌شنبه 5 بهمن 1391 :: 10:20 ::  نویسنده : هومن

هاردی : به نظرم شیر بز برات خوبه...


لورل : بز ماده یا نر ؟


هاردی : آخه احمق مگه بز نر هم شیر میده !؟


لورل : آره اگه بهش فشار بیاری پنیر هم میده !