گیجگاه
راه بروبا همون پاهای خسته با همون قلب شکسته اه لعنتی راه برو
                                                                 
دوشنبه 2 بهمن 1391 :: 09:45 ::  نویسنده : هومن

اگر شما از جلمه افراد باهوش هسیتدبگویید اشبتاه کجاست؟؟؟


۱۲۳۴۵۶۷۸۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

۱۲۳۴۵۶۷۸۹


یعنی شما الان به این موضوع تمرکز کردید؟؟؟:))


... ... اشتباه این هست که


کلمه هسیتد-هستید و اشبتاه-اشتباه


من نگفتم اشتباه در اعداد هست!!!!


بهتر نیست برگردیم اول اتبدایی بخونیم؟؟…


حتی کلمه اول ابتدایی هم اشتباهه!!


پس بریم اول مهد کودک بخونیم…


حتی کلمه مهد کودک هم اشتباهه!!!


چرا رفتید دوباره مهد کودک رو ببینید؟؟؟؟:)))) ­)


ههههههههههههههه ­هه


الوووووووو یبمارستان دیوونه ها؟؟؟؟؟


بیایید این دیوونه ها رو از اینجا ببرید!!!….


هههههههههه


حتی کلمه بیمارستان هم اشتباهه!!:)))


خخخخ خخخخ


خوب سرکار رفنیتا )


ااا بازم اشتباه خوندی که رفتنو